เสียงธรรมจากสวนโมกข์

ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว

 

ท่านอาจารย์พุทธทาส อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชุด ฆราวาสธรรม ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๑๓
สวนโมกขพลาราม

3:58(464KB)     ๑. จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะป้องกันมิให้ความทุกข์เกิด
4:18(501KB)    ๒. ชีวิตของคนเราต้องเทียมด้วยควายสองตัว
4:56(576KB)    ๓. ความสว่างไสวทางวิญญาณเป็นสมบัติของตะวันออก
2:42(315KB)    ๔. โลภเกินนั้นลามก คือเป็นทุกข์ ระส่ำระสายไปทั้งโลก
5:02(587KB)    ๕. ชีวิตที่มีควายสองตัว เป็นเครื่องรางป้องกันความทุกข์
4:39(544KB)   ๖. เรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นตัวศาสนา อย่าเรียนอย่างปรัชญา
4:08(483KB)    ๗. ต้องเรียนให้รู้ว่า ชีวิตคืออะไร เกิดมาทำไม?
4:55(574KB)   ๘. ตั้งต้นด้วยการรู้จัก ความทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์...
2:49(330KB)   ๙. ยิ่งเรียนพระไตรปิฎก ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา
2:53(335KB)  ๑๐. สิ่งที่เรียกว่า ชีวิต ตามความหมายทางศาสนา
6:06(713KB)  ๑๑. ต้องเอาประสบการณ์ในชีวิตทางฝ่ายจิตวิญญาณเป็นบทเรียน
3:23(394KB)  ๑๒. อุดมศึกษาของพุทธบริษัท คือการปฏิบัติจนบรรลุมรรค ผล นิพพาน
1:42(200KB)  ๑๓. ต้องรู้จักทุกๆ สิ่งในความหมายทางภาษาธรรม


 

 
หน้าแรก > สารบัญ เสียงธรรมฯ > ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว

ซีดีเสียงธรรมะ ชุดเสียงธรรมจากสวนโมกข์ ผลิตโดยบริษัท อิกโซรา จำกัด, ๑๐๑/๗๗ หมู่ที่ ๖ ซอยเอกชัย ๔๙, ถนนเอกชัย บางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๘๙๘๐๔๕๘ โทรสาร. ๘๙๘๐๔๖๑
http://www.ixora.com