สารบัญ เสียงธรรมฯ

ซีดี เสียงธรรมะ ชุดเสียงธรรมจากสวนโมกข์ 
ผลิตโดยบริษัท อิกโซรา จำกัด
๑๐๑/๗๗ หมู่ที่ ๖ ซอยเอกชัย ๔๙, ถนนเอกชัย บางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ 
โทร. ๘๙๘๐๔๕๘ โทรสาร. ๘๙๘๐๔๖๑
http://www.ixora.com

1. ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว

   2. โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก

3. ทำวัตรเย็น 

4. ทำวัตรเช้า

5. การบังคับความรู้สึก

6. วิธีฝึกสมาธิอานาปานสติ

7. การศึกษาและการรับปริญญาในพระพุทธศาสนา

8. ชีวิตว่าง บรรยายประจำวันเสาร์ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๒ (๕๘:๒๕)

9. นิพพานสำหรับทุกคน บรรยายประจำวันเสาร์ ๒ เมษายน ๒๕๓๑ (๖๑:๕๗)

10. วิธีทำสมาธิเบื้องต้น ปาฐกถาพิเศษ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๗ (๕๙:๐๗)

11. โลกอื่น บรรยายแก่ชมรมครูศีลธรรมแห่งประเทศไทย ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ (๕๓:๐๑)

12. การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ปาฐกถาพิเศษ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ (๓๐:๐๑)

13. ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์ อบรมพระนวกะในพรรษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๗ (๕๙:๕๔)

14. โอวาทสำหรับคนเจ็บไข้ บรรยายพิเศษสำหรับคนเจ็บไข้ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕ (๔๙:๒๕)

15. พ่อแม่สมบูรณ์แบบ บรรยายประจำวันเสาร์ ชุด สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๒ (๖๑:๑๖)

๑๖. การจัดที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุ บรรยาย ชุด คู่มือที่จำเป็นสำหรับการศึกษาและปฏิบัติธรรม ๑๔ พ.ค. ๒๕๓๑

ซีดี บรรยายธรรมะ ชุดธรรมะท่านพุทธทาส

ลิขสิทธิ์โดย ธรรมทานมูลนิธิ/ผลิตและจำหน่ายโดย  บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย  จำกัด, ๖๐๐/๔๓๘ ม.สีวลี ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๕๓๖๗๑๓๖,๕๓๖๖๓๘๗

หมวดที่ ๒ ไขข้อข้องใจในธรรมะ

1. สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร

2. ความมีจุดมุ่งหมายปลายทาง

3. การทำบุญสุนทรทานคืออะไร 

4. ธรรมะคืออะไร จะมีธรรมะได้อย่างไร

5. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร  

6. ทรัพย์สมบัติคืออะไร

7. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง  

8. การมีกุศลที่แท้จริง

9. การทำงานคือการปฏิบัติธรรม  

10. ความสุขที่แท้มีอยู่ในงาน

 

 
 หน้าแรก > สารบัญเสียงธรรมฯ