เสียงธรรมจากสวนโมกข์

โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก

 

ท่านอาจารย์พุทธทาส แสดงธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาควิสาขบูชา
ชุด สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม ครั้งที่ ๒
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๒
ณ ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม

      

   6:57(813KB)        ๑. Ariya01   
   6:03(708KB)        ๒. Ariya02
  6:03(707KB)        ๓. Ariya03 
   3:51(456KB)        ๔. Ariya04  
   2:53(343KB)        ๕. Ariya05
   3:17(390KB)         ๖. Ariya06
   2:26(291KB)        ๗. Ariya07
   3:54(463KB)        ๘. Ariya08
   2:37(311KB)        ๙. Ariya09
   4:55(582KB)      ๑๐. Ariya10
   5:06(596KB)      ๑๑. Ariya11
   5:04(592KB)      ๑๒. Ariya12
   4:57(586KB)      ๑๓. Ariya13
   5:43(668KB)      ๑๔. Ariya14
   5:04(593KB)      ๑๕. Ariya15

download

ดาวน์โหลดทั้งหมด

 

 
หน้าแรก > สารบัญ เสียงธรรมฯ > โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก

ซีดีเสียงธรรมะ ชุดเสียงธรรมจากสวนโมกข์ ผลิตโดยบริษัท อิกโซรา จำกัด, ๑๐๑/๗๗ หมู่ที่ ๖ ซอยเอกชัย ๔๙, ถนนเอกชัย บางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๘๙๘๐๔๕๘ โทรสาร. ๘๙๘๐๔๖๑
http://www.ixora.com