ธรรมะท่านพุทธทาส

จากเสียงจริงของท่านพุทธทาส

หมวดที่ ๒ ไขข้อข้องใจในธรรมะ

      สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร

  6:11(726KB)               ๑. AudioTrack01
  6:11(726KB)               ๒. AudioTrack02
  6:11(726KB)               ๓. AudioTrack03
  6:11(726KB)               ๔. AudioTrack04
  6:11(726KB)               ๕. AudioTrack05
  6:11(726KB)               ๖. AudioTrack06
  6:11(726KB)               ๗. AudioTrack07
  6:11(726KB)               ๘. AudioTrack08
  6:11(726KB)               ๙. AudioTrack09
  8:24(843KB)             ๑๐. AudioTrack10

 

 
หน้าแรก > สารบัญ เสียงธรรมฯ > สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร

ซีดีเสียงธรรมะ ชุดธรรมะท่านพุทธทาส ผลิตโดยบริษัท โอเชี่ยน มีเดีย  จำกัด, ๖๐๐/๔๓๘ ม.สีวลี ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๕๓๖๗๑๓๖,๕๓๖๖๓๘๗