ธรรมะท่านพุทธทาส

จากเสียงจริงของท่านพุทธทาส

หมวดที่ ๒ ไขข้อข้องใจในธรรมะ

      การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร

  6:40(783KB)               ๑. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ๑
  6:10(725KB)               ๒. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ๒
  6:10(725KB)               ๓. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ๓
  6:10(725KB)               ๔. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ๔
  6:10(725KB)               ๕. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ๕
  6:10(725KB)               ๖. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ๖
  6:10(725KB)               ๗. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ๗
  6:10(725KB)               ๘. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ๘
  6:10(725KB)               ๙. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ๙
  7:10(842KB)             ๑๐. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร ๑๐

 

 
หน้าแรก > สารบัญ เสียงธรรมฯ > การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร

ซีดีเสียงธรรมะ ชุดธรรมะท่านพุทธทาส ผลิตโดยบริษัท โอเชี่ยน มีเดีย  จำกัด, ๖๐๐/๔๓๘ ม.สีวลี ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๕๓๖๗๑๓๖,๕๓๖๖๓๘๗