ธรรมะท่านพุทธทาส

จากเสียงจริงของท่านพุทธทาส

หมวดที่ ๒ ไขข้อข้องใจในธรรมะ

      การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

  6:11(727KB)               ๑. การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๑
  6:11(727KB)               ๒.  การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๒
  6:11(727KB)               ๓.  การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๓
  6:11(727KB)               ๔.  การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๔
  6:11(727KB)               ๕.  การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๕
  6:11(727KB)               ๖.  การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๖
  6:11(727KB)               ๗.  การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๗
  6:11(727KB)               ๘.  การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๘
  6:11(727KB)               ๙.  การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๙
  4:11(492KB)             ๑๐.  การทำงานคือการปฏิบัติธรรม ๑๐

 

 
หน้าแรก > สารบัญ เสียงธรรมฯ > การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

ซีดีเสียงธรรมะ ชุดธรรมะท่านพุทธทาส ผลิตโดยบริษัท โอเชี่ยน มีเดีย  จำกัด, ๖๐๐/๔๓๘ ม.สีวลี ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๕๓๖๗๑๓๖,๕๓๖๖๓๘๗