ธรรมะท่านพุทธทาส

จากเสียงจริงของท่านพุทธทาส

หมวดที่ ๒ ไขข้อข้องใจในธรรมะ

      การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง

  6:50(802KB)               ๑. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
  6:05(714KB)               ๒. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
  6:05(714KB)               ๓. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
  6:05(714KB)               ๔. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
  6:05(714KB)               ๕. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
  6:05(714KB)               ๖. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
  6:05(714KB)               ๗. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
  6:05(714KB)               ๘. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
  6:05(714KB)               ๙. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง
  8:05(948KB)             ๑๐. การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง

 

 
หน้าแรก > สารบัญ เสียงธรรมฯ > การมีพระรัตนตรัยที่ถูกต้อง

ซีดีเสียงธรรมะ ชุดธรรมะท่านพุทธทาส ผลิตโดยบริษัท โอเชี่ยน มีเดีย  จำกัด, ๖๐๐/๔๓๘ ม.สีวลี ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ โทร. ๕๓๖๗๑๓๖,๕๓๖๖๓๘๗