ธรรมะท่านพุทธทาส

จากเสียงจริงของท่านพุทธทาส
 

      การบังคับความรู้สึก 

               ท่านพุทธทาส อบรมพระนวกะราชภัฎ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๐

  13:39( 799KB)              ๑. การบังคับความรู้สึก (ท่านพูดไม่จบ ต้องหยุดเพราะฝนตก)
  41:10(2.35MB)             ๒. การบังคับความรู้สึก(ต่อ)
  45:39(2.61MB)             ๓. ความสำคัญของการบังคับความรู้สึก
  51:36(2.95MB)             ๔. อุบายวิธีสำหรับการบังคับความรู้สึก
  35:30(2.03MB)             ๕. อานิสงส์สูงสุดของการบังคับความรู้สึก
  33:41(1.92MB)             ๖. อานิสงส์สูงสุดของการบังคับความรู้สึก(ต่อ)


 

 
หน้าแรก > สารบัญ เสียงธรรมฯ > การบังคับความรู้สึก

ซีดีเสียงธรรมะ ชุดธรรมะท่านพุทธทาส ผลิตโดยบริษัท อิกโซรา จำกัด www.ixora.com