พุทธทาส จักไม่ตาย

พุทธทาส จักอยู่ไป ไม่มีตาย
แม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียง
ร่างกายเป็น ร่างกายไป ไม่ลำเอียง
นั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา

พุทธทาส คงอยู่ไป ไม่มีตาย
ถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนา
สมกับมอบ กายใจ รับใช้มา
ตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลย

พุทธทาส ยังอยู่ไป ไม่มีตาย
อยู่รับใช้ เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉย
ด้วยธรรมโฆษณ์ตามที่วางไว้อย่างเคย
โอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตายฯ

แม้ฉันตาย กายลับ ไปหมดแล้ว
แต่เสียงสั่ง ยังแจ้ว แว่วหูสหาย
ว่าเคยพลอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลาย
ก็เหมือนฉันไม่ตาย กายธรรมยัง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน นั้นไม่ตาย
ยังอยู่กับ ท่านทั้งหลายอย่างหนหลัง
มีอะไรมาเขี่ยไค้ ให้กันฟัง
เหมือนฉันนั่ง ร่วมด้วย ช่วยชี้แจง

ทำกับฉัน อย่างกะฉัน ไม่ตายเถิด
ย่อมจะเกิด ผลสนอง หลายแขนง
ทุกวันนัด สนทนา อย่าเลิกแล้ง
ทำให้แจ้ง ที่สุดได้ เลิกตายกันฯ

 

 

ม.ค. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาเว็บไซต์พุทธทาสดอทคอมค่อนข้างระมัดระวังในการนำเนื้อหาต่างๆ มาเผยแพร่ เนื่องจากในการบรรยายธรรม ท่านพุทธทาสมุ่งประโยชน์ของผู้ฟัง เนื้อหาบางครั้งแสดงแก่ผู้ฟังในวงจำกัด เมื่อเผยแพร่ด้วยการตีพิมพ์เป็นหนังสือในวงกว้าง ทำให้มีการตีความท่านพุทธทาสผิดไปจากเจตนาที่แท้จริง ปาฐกถา ตอน "ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม" ในหนังสือชุดพุทธธรรม เป็นตอนหนึ่งที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางและรุนแรง แต่เว็บไซต์พุทธทาส เห็นว่ามีคุณค่าต่อการศึกษา และตั้งใจเลือกมาสำหรับการก้าวย่างสู่ปีที่ ๘ ว่าควรแก่เวลาที่จะนำมาเผยแพร่แก่ผู้สนใจศึกษาธรรม โดยเฉพาะแฟนพันธ์แท้เว็บไซต์พุทธทาส โดยเลือกเผยแพร่เป็นไฟล์ pdf เพื่อให้ผู้สนใจดาวน์โหลดเป็นตอนๆ  เพื่อให้สามารถอ่านอย่างต่อเนื่อง จนจบในคราวเดียวเสมือนได้ร่วมฟังในการแสดงปาฐกถาธรรม และสมดังเจตนาของท่านที่เน้นย้ำให้ตั้งใจฟัง(อ่าน) อย่างถี่ถ้วน โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น ๓-๔ ตอน โดยจะทยอยลงจนครบในปีนี้ ผู้สนใจขอให้ติดตามดาวน์โหลดได้ครับ

ม.ค. ๒๕๔๙ ได้ฤกษ์ขยับขยายมาอยู่ที่ใหม่ เพราะได้พื้นที่ ถึง 300MB เพื่อจะ
ได้เพิ่มเนื้อหาที่เป็นเสียงได้มากขึ้น และค่าเช่าพื้นที่ถูกลงมาก อย่างไรก็ตาม
ขอขอบพระคุณ คุณวันฉัตร เจ้าของเว็บไซต์ pantip.com ที่เอื้อเฟื้อให้ที่อยู่
แก่เว็บไซต์พุทธทาสดอทคอม มาหลายปี จำไม่ได้ว่าเริ่มย้ายมาที่ pantip.com
ตั้งแต่เมื่อไหร่ ลืมบันทึกไว้ แต่คงจะประมาณ ต้นปี ๒๕๔๕

๓๐ ธ.ค. ๒๕๔๗ ทิ้งระยะไปเกือบ ๑ ปีเต็มที่ไม่ได้เข้ามาเพิ่มเติมเนื้อหา ด้วย
เห็นว่าเนื้อหาค่อนข้างเพียงพอสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจแก่นพุทธศาสนา สำหรับ
เป็นบันไดขั้นแรกเพื่อก้าวต่อไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยแสวงหาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งต่อไป แต่ระหว่าง ๑ ปีนี้ ได้พบว่า มีผู้ที่ไม่เข้าใจในคำสอน
ของท่านพุทธทาส ทั้งโดยได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่น หรือ อ่านหนังสือของท่าน
โดยไม่ละเอียด และเข้าใจผิดท่านไป ในหลายๆ เรื่อง  เพื่อให้ท่านพุทธทาส
ได้มีโอกาสตอบแก้ข้อกล่าวหาด้วยตัวท่านเอง จึงได้เพิ่มเติมการแสดงธรรม
ของท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งได้แสดงธรรม ในลักษณะถาม-ตอบไว้เมื่อ
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เป็นการล้อตัวเอง ที่มีคนเข้าใจผิด
แกล้งเข้าใจผิด กล่าวหาท่านอย่างผิดๆ ด้วยเจตนาร้าย หรือ ด้วยไม่รู้

๑๑ ม.ค. ๒๕๔๗ ลงเสียงธรรมชุดธรรมะท่านพุทธทาส หมวดที่ ๒ ไขข้อข้องใจ
ในธรรมะ ตอนที่ ๕. การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร และ
ตอนที่ ๙ การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

๔ ก.ย. ๒๕๔๖ ลงธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชา
จากสวนโมกข์ เรื่อง นิพพานสำหรับทุกคน

๑๗ ส.ค. ๒๕๔๖ ลงธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ แห่งภาคมาฆบูชา
จากสวนโมกข์ เรื่อง การบวชอยู่ที่บ้าน

๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕ ลงเสียงธรรมจากสวนโมกข์ เรื่องชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว
และ เรื่อง โลกพระศรีอารย์อยู่แค่ปลายจมูก

๒๘ ก.พ. ๒๕๔๕ เริ่มทยอยลงธรรมบรรยาย ภาคภาษาอังกฤษ จากหนังสือ
เรื่อง  Keys To Natural Truth
   

๓๐ ก.ย. ๒๕๔๔ เริ่มลงบทความของ อรศรี  งามวิทยาพงศ์ ซึ่งเล่าเรื่องราว
ตั้งแต่ ก่อนกำเนิดสวนโมกข์ จนถึงปัจจุบัน และ ในอนาคต  

๒๙ ส.ค. ๒๕๔๔
เริ่มลงบทความ เรื่อง"สิบปีในสวนโมกข์" เป็นตอนสั้นๆ ต่อเนื่อง 

๒ ก.ค. ๒๕๔๔
เริ่มลงการ์ตูนธรรมะ เรื่อง "Saying of Buddha" 

๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๔
ลงเรื่อง "ฟ้าสางทางความลับสุดยอด" 

๒๔ มิ.ย. ๒๕๔๔
ลงเรื่อง "ฟ้าสางทางการขุดเพชร" ของขวัญวันล้ออายุ ปี ๒๕๒๘

๑๘ มิ.ย. ๒๕๔๔
ลงเรื่อง "ฟ้าสางทางสวรรค์ในทุกอิริยาบถ"

๓ มิ.ย. ๒๕๔๔
ลงเรื่องย่อ ธรรมบรรยาย ชุด ไกวัลยธรรมตอนที่ ๙

๓๐ พ.ค. ๒๕๔๔
ลงเรื่องย่อ ธรรมบรรยาย ชุด ไกวัลยธรรมตอนที่ ๘

๑๔ พ.ค. ๒๕๔๔
ลงเรื่องย่อ ธรรมบรรยาย ชุด ไกวัลยธรรมตอนที่ ๗

๑๑ เมษายน ๒๕๔๔
ลงเรื่องย่อธรรมบรรยาย ชุด ตัวกู-ของกู บทที่ ๖ วิธีลดอัตตา

๙ เมษายน ๒๕๔๔
ลงเรื่องย่อธรรมบรรยาย ชุด ตัวกู-ของกู บทที่ ๕ การดับลงแห่งอัตตา

๘ เมษายน ๒๕๔๔
ลงเรื่องย่อธรรมบรรยาย ชุด ตัวกู-ของกู บทที่ ๔ การเกิดขึ้นแห่งอัตตา

๔ เมษายน ๒๕๔๔
ลงเรื่องย่อธรรมบรรยาย ชุด ตัวกู-ของกู บทที่ ๓ ปมเดียวที่ควรแก้

๒ เมษายน ๒๕๔๔
ลงเรื่องย่อธรรมบรรยาย ชุด ตัวกู-ของกู บทที่ ๒ พุทธศาสนามุ่งหมายอะไร

๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔
เริ่มลงเรื่องย่อ ธรรมบรรยาย ชุด ตัวกู-ของกู
บทที่ ๑ ปรับความเข้าใจ ผิดๆ ของคนทั่วไป เกี่ยวกับพุทธศาสนา

๒๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ลงเรื่องย่อ ธรรมบรรยาย ชุด ไกวัลยธรรม
ตอนที่ ๕ ตอน ไกวัลยธรรม ในฐานะจตุราริยสัจจ์,
ตอนที่ ๖ ไกวัลยธรรมในฐานะที่เป็นธาตุ

๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ลงเรื่องย่อ ธรรมบรรยาย ชุด ไกวัลยธรรม
ตอนที่ ๔ ตอน ไกวัลยธรรม ในฐานะกฏแห่งอิทัปปัจจยตา

๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ลงเรื่องย่อ ธรรมบรรยาย ชุด ไกวัลยธรรม
ตอนที่ ๓ ตอน ไกวัลยธรรม ในฐานะเป็นกฏแห่งสามัญญลักษณะ

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๔ ลงเรื่องย่อ ธรรมบรรยายชุด ไกวัลยธรรม
ตอนที่ ๒ ตอน ไกวัลยธรรม ในฐานะเป็นสิ่งที่ควรแก่นามว่า ธรรมทั้งปวง  

๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ ลงภาพปริศนาธรรม และ ประวัติ ของ
พระภิกษุอีมานูเอล เชอร์แมน พร้อมคำกลอนอธิบายภาพโดยท่านพุทธทาส

๑๒ มีนาคม ๒๕๔๔ เพิ่มหน้า อะไรใหม่ เพื่อเป็นบันทึกช่วยจำ ในการปรับปรุง
เว็บไซต์ ตามเนื้อหาข้างล่างนี้ เป็นสรุปย่อ เท่าที่จำได้ ต่อไปจะเป็นการบันทึก
การปรับปรุง ทุกครั้ง ซึ่งจะแม่นยำแน่นอนกว่านี้

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๔ เริ่มลงเรื่องย่อธรรมบรรยายชุด ไกวัลยธรรม
ตอนที่ ๑ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๓ ตอน ย่อโดย ภิกขุ ฉ.ช. วิมุตตยานันทะ

มีนาคม ๒๕๔๔ เพิ่มเนื้อหามรดกธรรม ๑๘๙ ข้อ ที่ท่านพุทธทาส
ขอฝากไว้และ โรงมหรสพทางวิญญาณ โดยมีภาพปฏิจจสมุปบาท
แบบต่างๆ และคำอธิบายภาพ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔  จดทะเบียนโดเมน ใหม่ ชื่อ พุทธทาส.คอม
และ buddhadasa.com เพื่อทำให้เข้าสู่เว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น โดยยังคงใช้พื้นที่ของ geocities อย่างเดิม นอกจากนี้ยัง เปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ เรียบง่าย และ
เน้นถึงที่มาของชื่อ พุทธทาส ซึ่งแสดงจุดประสงค์ของเว็บไซต์ ได้อย่างชัดเจน

แยกเนื้อหาออกเป็นหน้าสารบัญ อีก ๕-๖ หน้าคือ
หน้าหลักหน้าแรก
หน้าบทความ
หน้านิทานธรรม/นิทานเซ็น
หน้าธรรมบรรยาย
หน้าประวัติท่านพุทธทาส

มีการสรุปย่อสั้นๆ เพื่อแนะนำบทความ ในหัวข้อต่าง ไว้ด้วย

๑ มกราคม ๒๕๔๔
เปิดตัวเว็บไซต์ครั้งแรก ที่ geocitites.com/buddhadasa2001/

โดยมีการปรับปรุง เพิ่มเติม เนื้อหา อย่างต่อเนื่อง โดยนำบทความ จาก เรื่องสั้น
นิทาน ธรรมบรรยาย ที่มีเนื้อหาไม่ยาวมากนัก หรือ ได้สรุปย่อไว้แล้ว เพื่อไม่ให้
เนื้อหาแต่ละตอน ยาวเกินไป เพื่อความเหมาะสม กับการอ่านบนเว็บไซต์

ระยะแรก จะเน้นเรื่องการเพิ่มเนื้อหา บทความต่างๆ โดยรวมหัวข้อทั้งหมด
อยู่ในหน้าแรก เนื่องจากเนื้อหายังมีไม่มากนัก